Algemene voorwaarden

Vanaf oprichting hanteren wij de volgende algemene voorwaarden.

    Algemene voorwaarden